Arvoden 2020

Seriematcher herrar

Serie Huvuddomare Assisterande
Allsvenskan  9170 4585
Superettan 4895 2680
Div 1  2450 1470
Div 2  1800 1080
Div 3 + U21 + P19 Allsvenskan  1360 815
Div 4 + P19 div 1 + P17 Allsvenskan  875 640
Div 5 + U21 lokal + P17 div 1 770 560
Div 6 660 495
Div 6 tvådomarsystem (per domare) 660
Övriga serier (Utv A/B + Junior) 650 485

Seriematcher damer

Serie Huvuddomare Assisterande
Allsvenskan 2540 1540
Elitettan  1560 905
 Div 1 1080 650
 Div 2 770 560
 Div 3 660 495
 Div 4/ div 5 650 485

Seriematcher ungdom

Serie           Pojkar               Flickor    
Ungdom 2×40 (15-16år) 470 470
Ungdom 2×35 (13-14år) 370 370
Ungdom 7-manna 220 220

Bilersättning

  • 30kr/mil utgår vid resa med bil

Restidsarvode

  • Vid enkel resa minst 80km utgår 150kr
  • Vid enkel resa minst 150km utgår 200kr
  • Vid enkel resa minst 200km utgår 250kr
  • Vid enkel resa minst 250km utgår 400kr

Övriga matcher (träningsmatcher) – mellan tävlingssäsongerna, alltså under vinterhalvåret

Matcharvode enligt högsta lagets serietillhörighet, dock högst Superettan

  • 75% utgår om domaren dömer ensam
  • 50% utgår vid team med domare och assisterande domare

(Matcher som spelas mellan vår- och höstsäsong betraktas som tävlingsmatcher med gällande seriearvode)

Toyota Cup (f.d. Smålandscupen)

Vid matcher i Hyundai Cup utgår arvode enligt högsta serietillhörighet enligt följande

  • Herrar: gruppspel – omg.3 högst div.4-arvode. Från omg.4 högst div.3-arvode
  • Damer: gruppspel – omg.2 högst div.2-arvode. Från omg.3 högst div.1-arvode

WO-match/ inställd match och avbruten match

Vid inställd match eller w.o.-match, där domarna och i förekommande fall tredjedomaren infunnit sig på uppdragsplatsen, utgår restidsarvode, reseersättning och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst och traktamente, med som lägst 300 kronor.

Vid inställd match eller w.o.-match, där beslut fattas på matchdagen, utgår ersättning med 300 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Ersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.

Vid match som avbryts och sedermera återupptas med samma domarteam, utgår ordinarie matcharvode. Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med halva det ordinarie matcharvodet och med ordinarie matcharvode till det nya domarteamet. Vid match som avbryts i halvtid eller under andra halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med ordinarie matcharvode och med halva det ordinarie matcharvodet till det nya domarteamet.

Vid match som avbryts och inte återupptas utgår ordinarie matcharvode.

Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera spelas om, utgår ersättning med halva det ordinarie matcharvodet till det domarteam som dömt den avbrutna matchen. Vid match som avbryts under andra halvlek och sedermera spelas om, utgår ordinarie matcharvode till det domarteam som dömt den avbrutna matchen. I samband med att matchen spelas om utgår ordinarie matcharvode (oavsett om samma eller nytt domarteam dömer matchen).

Vid samtliga de situationer som beskrivs i andra till fjärde styckena ovan, utgår – vid sidan av visst matcharvode – restidsarvode, traktamente, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I förekommande fall utgår sådan ersättning för dubbla inställelser på uppdragsplatsen/-erna.

FUTSAL (ej SvFF:s serier)

Serie           2x12min 2x20min    Övriga
Senior och junior 270 kr/domare 460 kr/domare 11,50 kr/min
1 domare   2 domare
Ungdom 6,50kr/min 5kr/min

Det är alltid du som domare som är ensamt ansvarig för att rätt arvode tas ut. Både vad gäller matcharvode och bilersättning.